NIPPON FUSSO (THAILAND) CO.,LTD. Thai English Japanese

095-865-0707 (เบอร์ติดต่อฝ่ายเซลล์โดยตรง) / 038-950-747

062-735-6633 (สำนักงานที่กรุงเทพ)

Inquiries about fluoropolymer coatingInquiries
Company Profile

  ข้อมูลองค์กร

  สถานที่ตั้งกิจการ

  อุปกรณ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวก

  นโยบายการบริหารจัดการ

Products
Surface Treatment Technology Research Center

NIPPON FUSSO (THAILAND) CO.,LTD.
TEL: 038-950-747
FAX: 038-950-746

HOMECompany Profile > Management Policy


นโยบายการบริหารจัดการ

ผลิตภัณฑ์ของนิปปอน ฟุซโซ เป็นผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างและการขายผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของเราสามารถไว้วางใจได้

 

ผลิตภัณฑ์ของนิปปอน ฟุซโซ ก่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพและการลดลงของภาระด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้าด้วยคุณสมบัติของฟลูออโรโพลีเมอร์ (Fluoropolymer) เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม และผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ หลักการการบริหารจัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับคุณภาพและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นดังต่อไปนี้

(1)ผ่านการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์นิปปอน ฟุซโซ, เรามีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงในสภาพแวดล้อมของลูกค้าของเราและอุทิศตัวเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
(2)เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ นิปปอน ฟุซโซ, ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูงภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
(3)โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เราสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของลูกค้าของเรา
(4)กิจกรรมทั้งหมดของบริษัทของเรา ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ข้อตกลง และข้อกำหนดอื่น ๆ
(5)เราพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา จากการตรวจสอบ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการด้านสิ่งแวดล้อมของเรา จะได้รับการกำหนดและดำเนินการทุกปีผ่านนโยบายของประธานบริหาร
(6)เราแปรรูปบริการทางเทคนิคและบริการซ่อมแซมที่เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับลูกค้าของเรา
(7)หลักการการบริหารจัดการเหล่านี้เขียนขึ้น ร่วมกับพนักงานทุกคนและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอกบริษัท

1 ตุลาคม 2553
ประธานบริหาร ซาโตรุ โทโยกะ


กิจกรรม ISO

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทนิปปอนฟุซโซ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองโดยการตรวจสอบแบบบูรณาการมาตรฐาน ISO 9001 ในสถานที่ตั้งธุรกิจในประเทศที่สำคัญของเรา (สำนักงานใหญ่, โรงงานหลัก, โรงงานที่มินามิ โอซาก้า, โรงงานที่ไซตามะ ฯลฯ)

ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001

นิปปอน ฟุซโซ ได้รับการรับรอง ISO 9001 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2542

เราคิดว่านี่เป็นแค่ผลที่ได้สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพของเราในปัจจุบัน มิใช่จุดหมายปลายทาง ไม่มีอะไรสำคัญสำหรับเรามากกว่าความจริงที่ว่า เทคโนโลยีของเราเป็นสิ่งหนึ่งในโลกนี้ที่ได้รับการใช้ในกระบวนการต่างๆ

เรารู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างมากต่อผู้คนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจากการผลิตไปจนถึงการบริโภคเพื่อไปให้ถึงระดับคุณภาพที่สูงกว่ามากขึ้น

ด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ของเราเป็นสิ่งกระตุ้น เราจะมุ่งมั่นสำหรับความก้าวหน้าต่อไปในฐานะบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนทุกคน